Ten Desselaer

Basisschool voor gespecialiseerd onderwijs type 3 en 9

Kunstmuseum Oranje Driehoek

Hierbij het filmpje dat werd gemaakt door onze leerlingen. ➡ klik hier ⬅

 

Onze werking

Inschrijven

Aanmeldperiode is afgelopen

Vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024

Vrije plaatsen

Voor informatie over de meest recente vrije plaatsen contacteert u de school op het nummer 016 85 21 70 of via e-mail naar ortho@tendesselaer.be 

 

Voor schooljaar 2024 - 2025:

Type 3 kleuterwerking

0

Type 9 kleuterwerking

0

Type 3 lagere school

0

Type 9 lagere school

0

CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

VCLB Leuven - contactpersonen en gegevens :
Algemeen nr. 016 28 24 00
Katrien Kenens: katrien.kenens@vclbleuven.be  (0490 64 51 80)
Joke Van der Vurst joke.vandervurst@vclbleuven.be  (0490 64 51 09)

 

Voor hulp en of informatie i.v.m. buitenschoolse hulp kan u steeds terecht bij het CLB. Er kan dan op het CLB of op de school een afspraak gemaakt worden.

Samen wordt er dan gekeken welke hulp er nodig is en wat de mogelijkheden in de buurt zijn. Voorbeelden hiervan zijn: naschoolse opvang, thuisbegeleiding, centra voor diagnostiek, centra voor behandeling, internaat...

 

Adres

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

Contacten

Email: info@tendesselaer.be
Telefoon: 016 85 21 70
voor busvervoer van leerlingen: info@tendesselaer.be

Orthopedagogen: 016 85 21 72
Secretariaat: 016 85 21 73
Leerlingenvervoer: 016 85 21 70

 

Nuttige info

VCLB Leuven : http://www.vclbleuven.be/
 016 28 24 00

ONWOB: Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant: http://www.onwob.be/