Ten Desselaer

Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 en 9

Onze facebookpagina al bezocht?

Facebook

Onze facebookpagina al bezocht?

Zoek

Vacatures voor 2019 - 2020

 

 

 

Contact Info

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

info 

016 85 21 70

voor busvervoer van leerlingen:

leerlingenvervoer

 

Vrije plaatsen 2020 - 2021

Het aantal vrije plaatsen vindt u in onderstaand tabel.

  Type 9-werking voor kinderen met autisme Type 3-werking voor kinderen met gedrags- en emotionele problematieken  

 Kleuters

3 0  

 Lagere   school

18 2      
        21            2         23 

 

Inschrijven > Vrije plaatsen 2020 - 2021 / Schooljaar 2020-2021