Ten Desselaer

Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 en 9

Onze facebookpagina al bezocht?

Facebook

Onze facebookpagina al bezocht?

Zoek

Vacatures voor 2020 - 2021

 

 

 

Contact Info

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

info 

016 85 21 70

voor busvervoer van leerlingen:

leerlingenvervoer

 

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Inschrijving schooljaar 2020 - 2021
In  Buitengewoon Basisonderwijs Ten Desselaer (type 3 en type 9)  kan alleen worden ingeschreven
aan de hand van het stappenplan hieronder vermeld.
 
Drie stappenplan voor inschrijving

Stap 1: Aanmelden via de inlichtingenfiche

 • De ouders en/of doorverwijzer (CLB, COS, UZ...) vult de inlichtingenfiche in.
 • De school contacteert u om een schoolbezoek in te plannen.
 • Doel inlichtingenfiche:
  • Beeldvorming van het kind
  • Zicht op mogelijke instroom (in functie van optimale schoolorganisatie)
  • Geeft geen voorrang tot inschrijving

Stap 2: Het bezoek

 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek
 • Doel bezoek
  • Kennismaking
  • Werking voorstellen
  • Toelichten van het pedagogisch project en het schoolreglement
  • Geen verplichting tot inschrijving
  • Geen voorrang tot inschrijving

Stap 3: De inschrijving

Gelieve bij inschrijving steeds mee te brengen:

 • Identiteitskaart van uw kind
 • SIS-kaart van uw kind (indien u deze heeft)
 • Klevertjes van de mutualiteit
 • Documenten van eerdere onderzoeken (kopie meebrengen)
 • Rapport van de vorige school (laatste rapport)
 • Ingevulde medische fiche > klik hier
 • Indien er medicatie op school moet worden gegeven, is er attest vereist van een arts. > klik hier
 • Schriftelijke verklaring van het CLB van de huidige school ivm opmaken van attest type 3 of type 9

Telefonische of elektronische inschrijving is niet mogelijk!

 • De school is open vanaf 8u45. Inschrijven kan enkel op volgend adres:
  BuBaO Ten Desselaer
  Klein Park 4,  3360 Lovenjoel
  GPS-adres: Stationsstraat, 3360 Lovenjoel / tegenover de kerk)

 

Inschrijven > Schooljaar 2020-2021 / Vrije plaatsen 2020 - 2021