Ten Desselaer

Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 en 9

Onze facebookpaginaal bezocht?

Facebook

Onze facebookpaginaal bezocht?

Zoek

Vacatures voor 2020 - 2021

 

 

 

Contact Info

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

info 

016 85 21 70

voor busvervoer van leerlingen:

leerlingenvervoer

 

Algemeen

Meest recente berichten 

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

 

Onze school biedt onderwijs aan kinderen die recht hebben op en nood hebben aan een leeromgeving buiten het gewone onderwijs, in onderwijstype 3 (voor kinderen met emotionele of gedragsstoornis) of onderwijstype 9 (voor kinderen met een autismespectrumstoornis).

We scheppen een onderwijskader waarin de noodzaak van het leren vanzelfsprekend is en waarin het leerproces en de integrale ontwikkeling van elke leerling centraal staan. Leerlingen krijgen de kans om hun mogelijkheden te ontdekken en de zin om ze te ontwikkelen.

Heb je interesse in onze school? Kom ons dan eens vrijblijvend bezoeken! Tijdens dit bezoek geven we je graag meer uitleg over onze werking en ons pedagogisch project.

Inschrijven kan steeds bekeken worden na een contact met onze orthopedagogen.

Inschrijvingsdata voor schooljaar 2021-2022:

  • Broers, zussen en kinderen van personeel: van 22/03 t.e.m. 02/04/2021
  • Aanmelden: van 19/04 (12u00) tot 30/04/2021 (12u00)
  • Communicatie toewijzing: 05/05/2021
  • Inschrijven met ticket en start vrije inschrijvingen: van 10/05/2021 t.e.m. 04/06/2021

Contact:

Ten Desselaer

Klein Park 4

3360 Lovenjoel

Orthopedagogen:
e-mail:  ortho@tendesselaer.be     

backtotop